Mot en hållbar mobilitet

Vi och miljön

 

Som en av världens ledande bilproducenter har Toyota stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Framförallt arbetar vi för att tillverkning och fordon ska medföra så lite påverkan på miljön som möjligt.

Du och miljön

Du kan göra mycket för att minska miljöpåverkan och samtidigt spara pengar. Välj en Toyota Elhybrid – en bil som förbrukar väsentligt mindre mängder drivmedel jämfört med vanliga bilar.


Läs vidare

Miljöpolicy

Europeiska Motor är en Toyotaåterförsäljare i Stockholm och Gävle som arbetar med koldioxidkompensering. Med ett genuint intresse för kunders behov, erbjuder verksamheten produkter och tjänster av hög kvalitet, stark miljöprestanda och god totalekonomi.


Läs vidare

Vi och miljön

Europeiska Motor AB (EMAB) har ett heltäckande miljöledningssystem som omfattar samtliga anläggningar och som rör alla delar i verksamheten.


Läs vidare

ISO 14001 – Ständiga förbättringar

Europeiska motor AB är sedan 2004 certifierade enligt ISO 14001 vilket ställer krav på att vi arbetar systematiskt med vårt miljöarbete och att vi ständigt blir bättre och minskar vår totala miljöpåverkan.


Läs vidare