Toyota RAV4 blue pano i naturmiljö bland berg och sjö Toyota RAV4 blue pano i naturmiljö bland berg och sjö

Miljö

Miljöledningssystemet på Europeiska Motor

Europeiska Motor AB (EMAB) har ett heltäckande miljöledningssystem som omfattar samtliga anläggningar och som rör alla delar i vår verksamhet från administration, försäljning och service samt anläggningsspecifika och mer direkta miljöfrågor som energi och avfallshantering. Vår verksamhet styrs av en mängd olika intressenters krav och förväntningar där i bland krav från myndigheterna genom lagar och tillstånd.

De viktigaste miljöfrågorna som berör EMAB är på något sätt kopplat till vår kärnverksamhet och kring bilen som produkt. I samarbete med våra leverantörer, entreprenörer, samarbetspartners och våra kunder kan EMAB minska miljöpåverkan i några av bilens steg livscykeln. Det är från försäljning, användning och under service som vi finns med och har möjlighet att påverka.

Miljöpolicy

 

ISO 14001 – Ständiga förbättringar

Europeiska motor AB är  certifierade enligt ISO 14001 : 2015 vilket ställer krav på att vi arbetar systematiskt med vårt miljöarbete och att vi ständigt blir bättre och minskar vår totala miljöpåverkan.

Varje år kommer interna och externa revisorer för att se om vi lever som vi lär – om vårt miljöledningssystem följer ISO 14001-standarden, om miljöarbetet fungerar i verksamheten och hur vi arbetar för att nå de miljömål vi satt upp. De eventuella avvikelser som uppkommer vid en revision ligger till grund för våra förbättringar och det fortsatta miljöarbetet.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du kontakta vår miljösamordnare Joachim Svärdh genom att mejla: joachim.svardh@europeiskamotor.se eller ring tel: 0735-99 22 97.

 

Läs mer om Miljö här:

Toyota hybrider i en öken miljö
Elhybrid

För oss är eldrift synonymt med hållbar körglädje. Vi utvecklar ständigt nya sätt att ta tillvara på energin. Det är därför som Toyota idag kan erbjuda femte generationens hybridteknik, medan konkurrenterna fortfarande är inne på sin första.

Läs mer här
Toyota Environmental Challenge 2050 logo
Toyotas Miljöutmaning

Toyota har sjösatt ett antal miljömål fram till år 2050. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling, både för bilar som tillverkning, men också påverkan på samhället i stort. Vi vill leda vägen mot en säker och hållbar mobilitet – The Toyota Way.

Läs mer här