Toyota Environmental Challenge 2050 logotyp Toyota Environmental Challenge 2050 logotyp

 

 

 

UTMANING 1
Noll CO2-utsläpp från nya bilar

Toyota utmanar sig själv att minska CO2-utsläppen från sina fordon med 90 % jämfört med 2010 års nivåer, fram till år 2050. Vi ska främja utvecklingen och bana vägen för nästa generations fordon.

En hållbar mobilitet är en mobilitet som är tillgänglig för allmänheten. Toyota arbetar därför för att göra den hållbara tekniken tillgänglig för ett större antal, samt uppmuntrar utvecklingen av nödvändig infrastruktur.

/
UTMANING 2
Noll CO2-utsläpp från bilens livscykel

CO2-utsläppen från bilarnas livscykel – d.v.s. såväl från tillverkning av material och reservdelar, som användning, bortskaffande och återvinning av fordonen – ska elimineras från år 2050.

För att klara detta kommer vi att arbeta på mer miljövänliga modeller som använder råvaror med lägre andel kol och färre delar. Vi kommer att i högre grad utnyttja biomaterial från förnybara källor och göra våra fordon lättare att demontera och återvinna.

/
UTMANING 3
Noll CO2-utsläpp från fabriker

Bilar producera inte bara CO2-utsläpp när du kör dem, utan även vid tillverkningen i våra fabriker.

Vi har en strategi för att uppnå noll CO2-utsläpp i våra fabriker, med fokus på att förbättra den teknik vi använder och att byta till alternativa energikällor.

Genom att rationalisera våra tillverkningsprocesser för att göra dem kortare så produceras mindre CO2. Vi kommer att göra våra anläggningar mer energieffektiva, övergå till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, och nyttja den koldioxidsnåla vätegasenergin.

/
UTMANING 4
Minimera och optimera vattenanvändningen

Världens vattenbehov växer snabbt. Det är därför viktigt att minska den mängd vi använder vid tillverkning av våra produkter och att vi återanvänder så mycket vi kan.

Genom att ökad användning av regnvatten, återanvändning av vatten samt att säkerställa att spillvatten från Toyotas fabriker är renare än vattnet i omgivande lokala vattendrag, bidrar vi till att spara på våra resurser.

Eftersom vattenmiljön varierar mycket över de globala regionerna där vi är verksamma, säkerställer vi att åtgärder vidtas med hänsyn till lokala behov.

/
UTMANING 5
Etablera återvinningsbaserade samhällssystem

Målet är att bidra till ett samhälle och system som bygger på återbruk. Konkret handlar det bl.a. om att etablera återvinningsprojekt som säkerställer ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av uttjänta fordon, att använda mer biomaterial samt att öka livslängden för olika komponenter.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av idéer och innovationer inom detta område och är hängivna att uppnå ännu bättre resultat i framtiden.

/
UTMANING 6
Verka för ett hållbart samhälle

Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Vi driver projekt – stora som små – runt om i världen, på alla nivåer i vår organisation, för att ge vårt bidrag till en positiv samhällsutveckling.

Det gör vi bl.a. genom plantering av träd i områden med ökenutbredning, men också genom samverkan med organisationer som arbetar för en hållbar utveckling i olika former.

Genom att vara en god samhällsmedborgare, vill vi bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen.

/
Toyota Rissne

Madenvägen 5 , 174 55 Sundbyberg

08-585 620 00

Se avvikande öppettider

Mer information
Toyota Östermalm

Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm

08-585 620 00

Se avvikande öppettider

Mer information
Toyota Vällingby

Jämtlandsgatan 135, 162 20 Vällingby

08-585 620 00

Se avvikande öppettider

Mer information
Toyota Arlandastad

Thulins Plats 1, 195 61 Arlandastad

08-585 620 00

Se avvikande öppettider

Mer information
Toyota Täby

Enhagsvägen 4, 187 40 Täby

08-585 620 00

Se avvikande öppettider

Mer information