Toyota servicebokning

Boka service

Toyota Service

 

Boka Service

Ju noggrannare du är med att serva din bil, desto säkrare kan du vara på att den fungerar som den ska och att den behåller högsta möjliga andrahandsvärde.

Hos oss på Europeiska Motor kan du känna dig trygg och vara säker på att du får det bästa för din Toyota. Här är alla tekniker utbildade specifikt på Toyotabilar, och vi vet hur vi tar hand om din bil på bästa sätt. Vi har kunskaperna, programvarorna och originaldelarna som behövs. Och vi bryr oss om dig och din bil.

 

Öka attraktionsvärdet hos din Toyota
Den dag du funderar på att byta bil ökar attraktionskraften hos din bil om du kan dokumentera att all service är utförd på en Toyota-verkstad. Kom också ihåg att auktoriserad service är en förutsättning för att Toyota Kvalitetsgaranti (Toyotas omfattande begagnatgaranti) ska gälla.

 

Toyota originaldelar med 3 års garanti
Toyota originaldelar tillverkas med samma omsorg som våra bilar. Därför vågar vi – som den första av alla biltillverkare – lämna hela 3 års garanti på originaldelar. För Toyota Optifit-delar (prisvärda kvalitetsdelar för både nya och gamla bilar) gäller 2 års garanti utom för batterier som har 3 års garanti. Garantin omfattar alla eventuella defekter till följd av material- eller tillverkningsfel.

Garantin gäller oavsett om du väljer att själv montera reservdelen eller om du låter oss utföra arbetet. I det senare fallet inkluderas även själva arbetet i den garantin.

 

[]
1 Step 1
Vill du hellre bli uppringd av en servicerådgivare så fort vi har en tillgänglig?
Telefonnummer
Previous
Next

 

 

Kontrollerad Bilverkstad
Vi är en Kontrollerad Bilverkstad, d v s godkänd enligt bilverkstädernas kvalitetssäkringssystem. Kontrollerad Bilverkstad är ett samarbete mellan motorbranschen, Konsumentverket, Motormännens Riksförbund, Bilprovningen och försäkringsbolagen.

En Kontrollerad Bilverkstad måste uppfylla mycket hårda kvalitetskrav på arbetssätt och rutiner. För att du ska vara säker på att vi lever upp till kraven, görs slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller av service och reparationer vår verkstad utfört. Kontrollerna utförs av Bilprovningen och Motormännens Testcenter.

Kombinationen av auktoriserad Toyota-verkstad och Kontrollerad Bilverkstad innebär att du som lämnar din bil till oss kan lita på att:

■ Din Toyota tas om hand på ett fackmannamässigt sätt.
■ Du blir kontaktad om vi skulle upptäcka något som bör åtgärdas men som inte ursprungligen beställts,
inklusive prisförslag.
■ Du får fullständiga garantier på såväl arbete som delar.
■ Din bil är färdig när vi lovat, till överenskommet pris. Om kostnaden överstiger 1.000 kr har du rätt till
skriftlig uppgift om ett ungefärligt, fast eller högsta pris.
■ Du får kontroll över kostnaderna – du vet ju slutnotan redan från början.