Jag kör koldioxidneutralt illustration Jag kör koldioxidneutralt illustration

Om du köper en ny Toyota bjuder vi på kompensering för bilens CO2-utsläpp under första året.

Tecknar du ett serviceavtal ingår koldioxidkompensering under hela avtalsperioden oavsett om du köper en ny eller begagnad Toyota.

Hur fungerar Koldioxidkompensering?

Koldioxidkompensering handlar om att kompensera för sina CO2-utsläpp någon annanstans på jorden. Att kompensera sin negativa miljöpåverkan genom att bidra till en positiv klimatpåverkan. När man reser släpper man ut koldioxid och andra gaser som bidrar till växthuseffekten. Genom att till exempel stödja trädplantering eller projekt för förnyelsebar energi så bidrar man till sådant som minskar andelen koldioxidutsläpp.

Vi koldioxidkompenserar för driften av de bilar vi säljer, demobilar samt de anställdas bilar. Utöver det kompenserar vi för 100% av våra anläggningars koldioxidutsläpp i enighet med vårt kundlöfte att vara en koldioxidneutral bilåterförsäljare.

Vilka typer av projekt stödjer vi?

Vi stödjer många olika viktiga projekt världen runt för att minska utsläppen av koldioxid. Projekten kan handla om energieffektivisering, att byta till vindkraft eller solenergi, att plantera träd eller att på andra sätt minska utsläppen av fossil koldioxid.

De projekt som väljs ut ska uppfylla krav och principer i internationellt erkända standarder som t ex Verified Carbon Standard (VCS) eller Golden Standard. Det innebär att projekten bl.a. måste:

– Finnas i verkligheten
– Vara möjliga att mäta och följa upp
– Vara bestående/permanenta
– Vara ett extra projekt som inte skulle genomförts utan vår kompensering
– Verifieras av oberoende part
– Resultera i minskade utsläpp av fossil koldioxid

Projekten skall dessutom utveckla social och hållbar utveckling i stort. Skapa bättre förutsättningar för lokalbefolkning och det samhälle där projekten genomförs.

Varför gör vi detta?

Med ett genuint intresse för våra kunders behov, erbjuder vi produkter och tjänster av hög kvalitet och stark miljöprestanda.

Vi försöker att vara lyhörda inför omvärldens krav och ha nära samarbeten med våra leverantörer och entreprenörer.

Att vi står inför stora klimatförändringar går inte att blunda för. Människans leverne är en utmaning för planeten. Det är allas vårt gemensamma ansvar att hitta vägar till en mer hållbar och klimatsmart vardag, både på jobbet och hemma. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra med något.

Vår ambition är att överträffa lagstiftarens krav för vår verksamhet inom Europeiska Motor genom att utveckla och ständigt förbättra vårt miljömässiga arbete inom bilförsäljning, service och verkstadshantering.

Därför genomför vi tillsammans med Castrol ett program för koldioxidkompensering, inte bara för vårt företags CO2-utsläpp utan även åt våra kunder.

Man står bland gröna växter

Exempel på projekt

Återplantering i Afrika

Ett exempel är återplantering i Afrika: ett projekt med 8000 jordbrukare i Kenya som planterar träd i sluttningarna i Mount Kenya. Småbrukarna betalas för varje levande träd, som räknas årligen av lokalt utbildade och anställda projektbedömare och 70% av dessa intäkter genereras genom försäljning av koldioxidkompensering.

Vindturbiner i Nya Kaledonien

I ett annat projekt ingår mer än 100 cyklonresistenta vindturbiner på två platser i Nya Kaledonien. Små öar i Stilla Havet är särskilt sårbara för klimatförändringar. Ca 1 av 10 människor i denna region kommer att få sitt energibehov tillgodosett av vindkraft, genom koldioxidkompensering. Castrols koldioxidneutrala program kompenserar genom BP Target Nuetral som är en organisation utan vinstsyfte och ser till att varje krona går till dessa projekt.

Läs mer om projekten vi stödjer.