Certifiering för våra medarbetare

Tillsammans med Mercuri International har vi skräddarsytt en utbildning för våra medarbetare.

 

Efter 2 år har våra medarbetare nått rätt kompetensnivå inom följande områden:

Företagskultur – The Toyota Way, Kommunikationutifrån IPU Profilanalys och Transaktionsanalys

Affärsplaneringsprocessen, Business simulation del 1

Målstyrning, Företagsspel “Progress”

Företagsekonomins grunder, Att arbeta med nyckeltal hos en återförsäljare, Företagsspel “Äpple & Päron”, Business simulation del 2

Affärsmannaskapets grunder, Idéförsäljning och säljande beteende, Grundläggande förhandling – struktur och innehåll

Sociala medier, Bygga ett starkt varumärke, Business simulation del 3

Flexibelt ledarskap

Coachande ledarskap, Business simulation del 4, Certifieringsuppgift

 

Vi gratulerar stolt följande medarbetare till certifieringen:

Christer Persson

Christina Öhlin

Pavel Silinski

Adel Karam

Lotta Forsvik

Carl-Axel Mossberg

Pia Hjälmkrona

Magnus Ryberg

Martin Blahá

Jan Granström

Joakim Österberg